top of page
letters transparant.png

Aanhanger

Om met een aanhanger te mogen rijden kan het rijbewijs BE noodzakelijk zijn.

 

Wanneer een aanhanger, inclusief lading, maximaal 750kg weegt mag deze getrokken worden met het rijbewijs B. (controleer het maximale trekgewicht van de auto, u kunt dit terug vinden op het kentekenbewijs).

 

In bepaalde gevallen mag u, met alleen rijbewijs B, een aanhanger trekken die zwaarder is dan 750kg. U moet dan in ieder geval voldoen aan twee voorwaarden:

  • De auto moet de aanhanger inclusief lading mogen trekken. (kentekenbewijs)

  • Maximum massa tezamen niet boven de 3500kg (volgens kentekenbewijs)

 

Aangezien auto's en aanhangers (caravans) in de loop der jaren steeds groter en zwaarder zijn geworden is een BE rijbewijs al snel verplicht.

Voor een aanhangerexamen hoeft u niet opnieuw theorie-examen te worden gedaan. Wel moet men in het bezit zijn van een geldig autorijbewijs.

 

Met een BE rijbewijs mag u een aanhanger trekken tot 3500kg.

 

Dagopleiding

Zoals de naam al doet vermoeden is deze opleiding al mogelijk in één dag.

Voor deze opleiding is enige ervaring met een aanhanger gewenst. Na

aanmelding en betaling, wordt het praktijkexamen en eventueel een

tussentijdse toets aangevraagd. Wanneer deze data bekend zijn kan de

opleiding ingepland worden. De momenten waarop u de lessen gaat

volgen zijn mede afhankelijk van uw eigen wensen en mogelijkheden.

 

Reguliere/losse lessen

Wanneer een dagopleiding niet goed bij uw past, kan gekozen worden voor reguliere/losse lessen. U bepaalt het tempo van de opleiding, u plant na iedere les(blokuur) een nieuwe afspraak en afrekenen doet u na elke les in de auto bij de instructeur. Op deze manier werkt u samen met de instructeur naar uw eventuele tussentijdse toets en/of praktijkexamen toe.

 

*Zowel de dagopleiding als de reguliere/losse lessen starten vanaf de rijschool.

 

Het examen

Het praktijkexamen voor de aanhanger duurt 55 minuten.

In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. De examinator stelt je enkele vragen over het kenteken en registratiebewijs.

 

Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je de aanhanger aan te koppelen en daarna een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de aanhangercombinatie.

 

Dan begint de rit. De examinator let onder meer op je beheersing van de combinatie auto + aanhanger, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op verschillende examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere verrichtingen.

 

Direct na afloop deelt de examinator in het examencentrum de uitslag mee. Als je geslaagd bent, krijg je dat meteen aan tafel te horen en eventueel nog wat tips mee. Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren.

 

 

 

Bijzondere verrichtingen

 

1. Voorbereidings- en controlehandelingen

De administratieve controle van de voertuigbescheiden en de controle van de voertuigcombinatie.

2. In- en uitstappen

De bestuurder dient er voor te zorgen dat het in- en uitstappen zo kort mogelijk duurt en er geen hinder of gevaar kan ontstaan voor andere weggebruikers.

3. Hellingproef

Het voertuig zonder fouten op een helling tot stilstand brengen en weer wegrijden al dan niet door gebruik te maken van de parkeerrem. Het is de bedoeling dat de auto hierbij niet wegrolt en dat de motor niet afslaat. Door het gewicht van de aanhanger is de weerstand bij het wegrijden groter.

4. Achteruit rijden

a. Het in een rechte lijn achteruit rijden en stoppen terwijl de achterzijde van de voertuigcombinatie zich    bevindt ter hoogte van een tevoren aangegeven plaats. De voertuigcombinatie wordt met zo weinig mogelijk sturen recht achteruit gereden.

b. Het via een bocht achteruit rijden in een (denkbeeldige) inrit of garage, of naar (denkbeeldige) laadplaats. De voertuigcombinatie in een vloeiende beweging de bocht insturen en stoppen als de voertuigcombinatie in het midden en recht in de garage of inrit staat.

5. Keren

a. Keren met gebruikmaking van een zijstraat (Door middel van een bocht naar links of rechts achteruit de  zijstraat in rijden).

b. Keren door middel van een halve draai (In één keer keren met gebruikmaking van parkeerhavens- of stroken).

6. Aan- en afkoppelen

Het aan-/afkoppelen dient te gebeuren op een plaats waar dit veilig kan worden uitgevoerd.

 

Verrichting 1, 2 en 6 worden altijd tijdens het examen uitgevoerd. Daarnaast kiest de examinator 2 andere verrichtingen uit die tijdens het examen uitgevoerd te dienen te worden.

trailer-g5accd3c16_1920.jpg
bottom of page