Logo Jeroen1 Logo Jeroen2

Tarieven

Praktijkles van 50 minuten 38,50

Start & Go pakket* van € 1034,00 voor 975,00
(20 rijlessen, tussentijdse toets, complete digitale opleiding, bestaande uit digi-boek, oefenexamens, 3D-praktijkinstructie en een herhalingscursus)

Opfris- / Snelweg- / Parkeercursus (per les 100 min) 77,00

Theorieles - op afspraak 10,00

Theorie-examen reserveren 45,00
Tussentijdse Toets (TTT) 195,00
Praktijkexamen 235,00

Gezondheitsverklaring (wettelijk verplichte bijdrage, 1e examen) mijn.cbr.nl

BNOR-examen 275,00
Faalangstexamen 275,00


categorie BE (aanhanger):

Alleen als blokuur (100 min.) voor 100,00
Examen 250,00
Dagopleiding** 1 - 4 x 50 min. + examen 450,00
Dagopleiding** 2 - 6 x 50 min. + examen (meest gekozen) 525,00
Dagopleiding** 3 - 8 x 50 min. + examen 600,00

Alle prijzen zijn incl. BTW.
Het CBR gedeelte van het examengeld en de eigen verklaring zijn vrijgesteld van BTW.


* Start & Go pakket dient voor de derde les in één keer betaald te worden en is geldig als de leerling niet eerder rijles heeft gehad en bij het volgen van een complete, positief voltooide, rijopleiding.

** De dagopleiding dient in één keer betaald te worden voor aanvang van de rijopleiding.