Logo Jeroen1 Logo Jeroen2

Tarieven

Praktijkles van 50 minuten 37,00

Start & Go pakket* 20 lessen incl. TTT van € 900,00 voor 875,00

Opfris- / Snelweg- / Parkeercursus (per les 50 min) 37,00

Theorieles (op afspraak) 10,00

Theorie-examen reserveren 45,00
Tussentijdse Toets (TTT) 160,00
Praktijkexamen 215,00

Eigen verklaring (wettelijk verplichte bijdrage, 1e examen) mijn.cbr.nl

BNOR-examen 250,00
Faalangstexamen 275,00


categorie BE (aanhanger):

Alleen als blokuur (100 min.) voor 85,00
Examen 225,00
Dagopleiding** 1 - 4 x 50 min. + examen 395,00
Dagopleiding** 2 - 6 x 50 min. + examen (meest gekozen) 459,00
Dagopleiding** 3 - 8 x 50 min. + examen 549,00

Alle prijzen zijn incl. BTW.
Het CBR gedeelte van het examengeld en de eigen verklaring zijn vrijgesteld van BTW.


* Start & Go pakket dient voor de derde les in één keer betaald te worden en is geldig als de leerling niet eerder rijles heeft gehad en bij het volgen van een complete, positief voltooide, rijopleiding.

** De dagopleiding dient in één keer betaald te worden voor aanvang van de rijopleiding.